Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach nad Bebravou pripravuje aj v roku 2023

Jarný bánovský jarmok v mesiaci apríl 2023, Tradičný bánovský jarmok v mesiaci september a Vianočné trhy v decembri 2023.