Registrácia predajného miesta (Vianočné trhy 2023)

 
1 Formulár 2 Kontrola 3 Odoslané
Ulica, číslo, mesto, PSČ
V prípade, že nie ste platcovia DPH, nevypĺňajte.
V prípade, že podľa zákona nie ste povinný používať pokladňu nevypĺňajte
Čo najpresnejšia špecifikácia, v prípade rôzneho sortimentu uveďte prevažujúci tovar.
Rozmer 1 predajného miesta je 3x3m.
230V
Môžete nahrať do veľkosti 5 MB. Kliknite na Prehľadávať a vyberte súbor. Pre pridanie ďalšieho súboru opakujte. Povolené prípony: jpg, pdf, png, bmp, gif.
Môžete nahrať do veľkosti 5 MB. Kliknite na Prehľadávať a vyberte súbor. Pre pridanie ďalšieho súboru opakujte. Povolené prípony: jpg, pdf, png, bmp, gif.
Môžete nahrať do veľkosti 5 MB. Kliknite na Prehľadávať a vyberte súbor. Pre pridanie ďalšieho súboru opakujte. Povolené prípony: jpg, pdf, png, bmp, gif.
Môžete nahrať do veľkosti 5 MB. Kliknite na Prehľadávať a vyberte súbor. Pre pridanie ďalšieho súboru opakujte. Povolené prípony: jpg, pdf, png, bmp, gif.

Predajné miesto prideľuje výhradne organizátor.

 

Pokiaľ neviete vyplniť online formulár môžete prihlášku poslať aj poštou:

PRIHLÁŠKA NA BÁNOVSKÉ VIANOČNÉ TRHY (textová verzia pre poslanie poštou, súbor RTF)

Povinné prílohy prihlášky (pripravte si v elektronickej podobe nasledovné doklady):

Podnikateľ

  • Príloha č. 1 - živnostenské oprávnenie: fotokópia platného živnostenského oprávnenia, resp. osvedčenia o registrácii SHR
  • Príloha č. 2 - kód registračnej pokladne: fotokópiu strany ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice (ide o fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie). alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice. V prípade, že ide o predajcu s preukazom ZŤP, tak scan preukazu ZŤP - obe strany
  • Príloha č. 3 - hygiena: kladné stanovisko (rozhodnutie) príslušného orgánu verejného zdravotníctva k ambulantnému predaju (pri predaji potravinárskeho tovaru)
  • Príloha č. 4 - registrácia na DÚ: zahraničný žiadateľ doloží fotokópiu registrácie na Daňovom úrade SR

Prílohy je potrebné pripraviť (zoskenovať) do samostatných súborov vo formáte pdf jpg jpeg png bmp gif tak, aby veľkosť každého súboru nepresahovala 3 MB!

 

Prebytkár, poprípade remeselník bez živnostenského listu

  • Príloha prebytkára č. 1 - vyhlásenie o pokladni: čestné vyhlásenie (v prípade ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu). V čestnom vyhlásení uvedie príslušné ustanovenie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu (napr. že  podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je žiadateľ podnikateľom a nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu). Čestné vyhlásenie nemusí byť úradne overené.
  • Príloha prebytkára č. 2 - vyhlásenie o výrobkoch: čestné vyhlásenie predávajúceho (žiadateľa) o tom, že všetky predávané výrobky vyrába sám, alebo pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej, chovateľskej činnosti. Čestné vyhlásenie nemusí byť úradne overené.