Vitajte na stránke Bánovských vianočných trhov 2019

Informácie pre záujemcov o predaj na  Bánovských vianočných trhoch 2019

Bánovské vianočné trhy  sa uskutočnia v dňoch 16. 12. 2019 -  18. 12. 2019

na Námestí  Ľ. Štúra Bánovce nad Bebravou.

Záujemcovia o predaj sú povinní podať Záväznú prihlášku do 30.11.2019

Prihlášku je možné zaslať poštou na adresu Mestského kultúrneho strediska, J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou, elektronicky e-mailom na adresy uvedené v prihláške, elektronicky vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.jarmok.kulturabn.sk alebo podať osobne.

Online registrácia predajného miesta: Klikni tu

Po zaslaní Záväznej prihlášky  budú všetkým záujemcom  zaslané zálohové faktúry na úhradu nájmného za predajné miesto a ďalšie pokyny. Výška poplatku je stanovená na základe predávaného sortimentu podľa cenníka. Faktúru je  potrebné  uhradiť do termínu splatnosti. Pri nedodržaní termínu splatnosti bude miesto poskytnuté ďalšiemu záujemcovi. Neúplne vyplnená priháška nebude akceptovaná. Predávajúcemu po uhradení predajného miesta nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej sumy z akéhokoľvek dôvodu.

Priebeh Bánovských vianočných trhov sa bude riadiť Všeobecne záväzným nariadením mesta Bánovce nad Bebravou č. 34/1998 a organizačnými pokynmi stanovenými Mestským kultúrnym strediskom, ktoré nájdete nižšie (preklik na org. pokyny).

Predávajúci musí mať doklad oprávňujúci k podnikaniu, preukaz totožnosti, ak to vyžaduje charakter predávaného sortimentu (potravinársky sortiment), posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia z miesta  bydliska, zdravotný preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov.

U P O Z O R N E N I E

Organizátor nezabezpečuje pripojenie k elektrickej sieti s elektrickým napätím

400 V. K dispozícii bude LEN PRIPOJENIE NA 230 V (maximálne 2600 W/h)! Preto je nutné, aby si predávajúci občerstvenia zabezpečili alternatívny zdroj potrebný k tepelnej úprave jedál, ako napr. plynový spotrebič.  Predávajúci bude mať po uhradení príslušného poplatku možnosť pripojenia k elektrickej sieti prostredníctvom jednej zásuvky na 230 V.         

Súbory na stiahnutie: