Vitajte na stránke Tradičného bánovského jarmoku 2018

Informácie pre záujemcov o predaj
na Tradičnom bánovskom jarmoku 2018

Tradičný bánovský jarmok sa uskutoční v dňoch od 12. 10.  2018 do 13. 10. 2018 v centre mesta Bánovce nad Bebravou.

Predaj trhového  miesta začína 03 .09. 2018.

Záujemcovia o predaj sú povinní podať Záväznú prihlášku do 30. 09. 2018, prihlášky po tomto termíne budú akceptované s prirážkou 50% na základe obsadenosti predajných miest! Cenník a prihlášku na stiahnutie nájdete nižšie.

Prihlášku je možné zaslať poštou na adresu Mestského kultúrneho strediska, J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou, elektronicky vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.jarmok.kulturabn.sk/registracia-predajneho-miesta-tradicny-banovsky-..., e-mailom na adresu uvedenú v prihláške alebo podať osobne.

Po podaní Záväznej prihlášky budú všetkým záujemcom zaslané zálohové faktúry na úhradu nájomného za predajné miesto a ďalšie pokyny. Výška poplatku je stanovená na základe predávaného sortimentu podľa cenníka. Faktúru je potrebné uhradiť do termínu splatnosti. Pri nedodržaní termínu splatnosti bude miesto posunuté ďalšiemu záujemcovi. Neúplne vyplnená prihláška nebude akceptovaná.

Priebeh jarmoku sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta Bánovce nad Bebravou č. 34/1998 - Trhový poriadok pre jarmok konaný v meste Bánovce nad Bebravou, ktorý nájdete nižšie.

Predávajúci je povinný mať doklad oprávňujúci k podnikaniu, preukaz totožnosti a ak to vyžaduje charakter predávaného sortimentu (potravinársky sortiment), predávajúci musí mať posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia z miesta bydliska, zdravotný preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov.

UPOZORNENIE PRE PREDÁVAJÚCICH OBČERSTVENIA

Organizátor zabezpečuje pripojenie k el. sieti s elektrickým napätím 400 V len v obmedzenom množstve. K dispozícii je pripojenie na 230 V. Po uhradení poplatku bude možnosť pripojenia k el. sieti  prostredníctvom 1 zásuvky. Max . príkon v prípade 230 V je 2600 W/h. Je možné zabezpečiť si alternatívny zdroj k tepelnej úprave jedál, ako napr. plynový spotrebič alebo elektrocentrálu.